این نوع کوره از انواع کوره با حرارت مستقیم است،در این نوع کوره شعله بصورت جریانی از روی سطح شارژ حرکت می کند و در اثر تشعشع شعله شارژ ذوب می شود.

از کوره دوار بطور گسترده برای ذوب چدن ها استفاده می شود . سوخت مصرفی در این کوره ها بطور عموم مازوت است،اما ذکر این نکته ضروری است،که اخیرا مشعل های دوگانه سوز جای مشعل های تک سوز را گرفته اند،به این صورت که دمای تا ذوب را گاز طبیئی تامین میکند و گرمای مورد نیاز برای فوق ذوب را مازوت تامین میکند. راندمان حرارتی در این کوره ها حدود 30 درصد می باشد.

ظرفیت این کوره ها از300 کیلو گرم به بالا می باشد،کوره های دوار در ظرفیت های بالا معمولا برای نگه داری ذوب استفاده می شوند.

معرفی ساختمان کوره:

ساختمان کوره دوار شامل یک بدنه استوانه ای فولادی است،که دو انتهای ان مخروطی شکل می باشد و داخل ان توسط مواد دیرگداز پوشیده می شود.

این کوره ها در محل استقرار خود بنحوی بر روی ریل(غلطک)قرار می گیرند که براحتی بتوان ان را در حول محور افق توسط الکترو متر به چرخش در اورد.بعلت چرخش مذاب در این کوره ها،همگن شدن مذاب در کوره بخوبی انجام می شود و همچنین مذاب بصورت پوسته با دیرگداز داخل کوره در تماس نبوده که همین امر موجب افزایش طول عمر جداره نسوز کوره می شود.

فارسون گاه در یک سمت کوره قرار دارد،که از طریق ان شعله به کوره وارد می شود و از سمت دیگر که دود کش در ان واقع است گاز ها خارج می شوند.

کوره دوار

نحوه کار کرد این کوره:

در این کوره ها تنظیم فاصله فارسونگاه و دودکش نسبت به کوره بسیار مهم است.با تنظیم مناسب فارسونگاه ،شعله ایجاد شده بطور یکنواخت ذر سطح شارژ پخش می شود و در صورت عدم تنظیم صحیح ،در یک قسمت شارژ تمرکز حرارتی بوجود می اید در حالی که قسمت های دیگر چندان حرارت دریافت نکره اند.تنظیم نبودن فاصله ای دود کش و افزایش فاصله ای ان از کوره موجب وارد شدن گاز ها به محیط اطراف کوره می شود و در صورتی  که فاصله ی دود کش از کوره بیش از حد نزدیک باشد شعله به داخل کوره بر می گردد.

1)باز دید تاسیسات کوره

2)روشن کردن کوره و پیش گرم کردن ان به مدت 45 دقیقه تا 1 ساعت

3)پر کرد دریچه ای خروج مذاب با استفاده از گل نسوز

4)خاموش کردن کوره و اقدام به شارژکوره،در این مرحله باید توجه داشت که شارژ کوره بیش از حد طول نکشد.(باید در شارژ این کوره ها توجه داشت که قطعات ریز در زیر و قطعات درشت در رو قرار گیرند و ضمنا جلوی مشعل باز باشد.)

5)روشن کردن مجدد کوره بدون دوران

6)با اطمینان از ذوب شدن و خمیر شدن شارژ می توان دوران را اغاز کرد.(معمولا پس از خمیری شدن شارژ کوره به مدت 10 دقیقه را 90درجه می چرخانند ،این عمل تا ذوب کامل شارژ چندین بار تکرار می شود.)

7)پس از ذوب عمل سرباره گیری و اضافه کرد فرو سلیس انجام می شود

8)باز کردن دریچه ی خروج مذاب کوره

9)ذوب ریزی

مزیت های کوره ی دوار:

1)هزینه ای سرمایه گذاری نسبطا پایین

2)یکنواختی ترکیب شیمیایی مذاب بعلت تلاطم حاصل از دوران کوره

3)ظرفیت ذمب نسبطا بالا

4)توزیع یکنواخت درجه حرارت بر روی شارژ

معایب کوره:

1) هزینه ای جاری نسبطا بالا

2)دشوار بودن کنترل واکنش های شیمیایی مذاب و محصولات احتراق

3)راندمان حرارتی نسبطا پایین

4)شارژ سخت کوره

5)الودگی حاصل از کار کوره