خشک کن دوار

طراحی، ساخت و نصب روتاری درایر۱۸ متری با قطر 2 متر با تجهیزات مربوطه

طراحی، ساخت و نصب روتاری درایر۱۸ متری با قطر 2 متر با تجهیزات مربوطه

طراحی و ساخت خشک کن دوار (تولید خوراک دام و طیور)

طراحی و ساخت خشک کن دوار (تولید خوراک دام و طیور)